Terma & Syarat

POLISI PEMBELIAN Petite Fushia DALAM TALIAN

Untuk menggunakan beberapa perkhidmatan atau ciri-ciri yang disediakan untuk anda di Laman ini, anda akan perlu untuk mendaftar. Apabila anda mendaftar anda dikehendaki untuk memberi maklumat tentang diri anda yang benar, tepat, terkini dan lengkap dalam semua aspek. Sekiranya apa-apa perubahan maklumat pendaftaran anda, sila hubungi kami dengan segera di alamat e-mel berikut info@petitefushia.com . Kami juga boleh menukar syarat-syarat pendaftaran dari semasa ke semasa.

Kata laluan akaun anda berikan harus unik dan disimpan dengan selamat, dan anda mesti memberitahu Petite Fushia segera jika terdapat sebarang pelanggaran keselamatan atau penggunaan tanpa kebenaran akaun anda.

Sila rujuk kepada Polisi Privasi kami untuk maklumat lanjut cara kami menggunakan data anda.

 

KELAYAKAN UNTUK PEMBELIAN

Dalam usaha untuk membuat pembelian di Laman anda akan dikehendaki untuk menyediakan butir-butir peribadi anda. Khususnya, anda mesti memberikan nama sebenar anda, nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat lain yang diminta seperti yang ditunjukkan. Tambahan pula, anda akan dikehendaki mempunyai maklumat pembayaran yang anda mewakili dan menjamin kedua-duanya adalah sah dan betul dan anda mengesahkan bahawa anda adalah orang yang disebut dalam maklumat Bil yang disediakan.

Laman web ini adalah disediakan hanya untuk individu dan lain-lain yang memenuhi syarat-syarat kelayakan Petite Fushia , yang telah dikeluarkan kad kredit / debit yang sah oleh bank yang boleh diterima Petite Fushia, yang permohonan diterima oleh Petite Fushia dan yang telah diberi kuasa Petite Fushia untuk memproses caj atau caj pada kad kredit / debit mereka dalam jumlah jumlah harga pembelian bagi barangan yang mereka beli. Tambahan pula, anda bersetuju bahawa kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan oleh anda untuk menjalankan pemeriksaan anti penipuan yang sesuai. Maklumat peribadi yang anda berikan boleh didedahkan kepada rujukan kredit atau agensi pencegahan penipuan, yang boleh menyimpan rekod maklumat.

Sila rujuk kepada Polisi Privasi kami untuk maklumat lanjut tentang bagaimana kami menggunakan data anda.

 

PESANAN

Semua pesanan adalah tertakluk kepada penerimaan dan ketersediaan, dan barang-barang dalam bakul beli-belah anda tidak terpelihara dan boleh dibeli oleh pelanggan lain sehingga ia diperiksa. Petite Fushia menawarkan produk untuk dijual yang berada di dalam stok dan sedia untuk penghantaran dari pusat pengedaran kami.

Jika anda telah mendaftar alamat e-mel anda untuk pemberitahuan ketibaan produk tertentu dipaparkan di Laman kami, kami akan cuba untuk memberitahu anda melalui e-mel dalam masa 48 jam daripada produk menjadi boleh didapati di Laman ini. Sila ambil perhatian bahawa pada ketika tertentu produk yang mendapat permintaan tinggi terutamanya akan menjual keluar dalam tempoh ini.

Petite Fushia akan menyimpan rekod transaksi anda untuk sekurang-kurangnya satu tahun.

 

POLISI HARGA

Harga yang dipaparkan di Laman ini adalah Ringgit Malaysia.

Semua harga dan tawaran tetap sah seperti yang diiklankan dari semasa ke semasa. Harga mata wang asing daripada produk dipaparkan di laman web pada masa perintah itu diterima akan dihormati, kecuali dalam kes-kes kesilapan paten.

Harga produk adalah seperti yang dinyatakan pada awal setiap bulan dengan menggunakan kadar pertukaran mata wang yang sedia ada. Harga ini adalah tertakluk kepada perubahan jika perubahan kadar pertukaran mata wang yang diguna pakai sebelum pesanan anda diterima atau barang-barang tertakluk kepada markdowns pada bila-bila masa dalam tempoh jualan.

Pelanggan membeli dari negara di luar Malaysia MEI akan dikenakan duti import dan cukai yang berkaitan. Kos ini adalah DIBAYAR OLEH PEMBELI YANG. Duti import atau kos cukai akan diinvois kepada anda secara langsung dari ejen kurier. Kami cadangkan anda menghubungi pihak berkuasa kastam tempatan anda untuk menentukan harga kos yang mendarat sebelum membeli siap.

Jika anda seorang pelanggan yang mempunyai kad kredit / debit tidak dalam Ringgit Malaysia, harga terakhir akan dikira mengikut kadar pertukaran yang diguna pakai pada hari pengeluar kad anda memproses urus niaga.

 

PENERIMAAN PESANAN ANDA

Sebaik sahaja anda telah membuat pilihan anda dan pesanan anda telah diletakkan, anda akan menerima e-mel mengakui butiran pesanan anda. E-mel ini BUKAN penerimaan pesanan anda, hanya pengesahan bahawa kami telah menerima ia.

Melainkan anda membatalkan pesanan anda, penerimaan perintah dan penyiapan kontrak antara anda dan Petite Fushia anda akan selesai apabila kita menghantar e-mel anda untuk mengesahkan barang itu telah dihantar. Oleh itu, kontrak jualan dimeterai di Malaysia dan bahasa kontrak adalah Bahasa Inggeris.

Kami juga boleh menolak untuk memproses dan oleh itu menerima transaksi bagi apa-apa sebab atau menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga oleh sebab kita menarik balik apa-apa barang dagangan dari laman web ini sama ada atau tidak barang yang telah dijual, mengalihkan, saringan atau menyunting mana-mana bahan atau kandungan di Laman ini, enggan memproses urusniaga atau pelupusan atau menggantung mana-mana urus niaga selepas pemprosesan telah bermula.

 

PEMBAYARAN

Pembayaran boleh dibuat dengan Visa, Visa Electron, Debit Visa, Visa Delta, MasterCard, American Express, kad debit Maestro, dan apa-apa kaedah lain, yang boleh jelas diiklankan di Laman ini dari semasa ke semasa. Bayaran akan didebitkan dan dibersihkan daripada akaun anda pada penghantaran pesanan anda dengan Petite Fushia. Anda mengesahkan bahawa kad kredit / debit yang digunakan adalah milik anda atau yang anda telah dibenarkan secara khusus oleh pemilik kad kredit / debit untuk menggunakannya. Semua pemegang kad kredit / debit adalah tertakluk kepada pemeriksaan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Jika penerbit kad pembayaran anda enggan membenarkan pembayaran untuk Petite Fushia, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau tidak dihantar.

Kami mengambil penjagaan yang munasabah untuk membuat Laman kami yang selamat. Semua urus niaga kad kredit / debit di laman web ini adalah diproses menggunakan Paypal, gerbang pembayaran dalam talian yang menyulitkan maklumat kad anda dalam persekitaran tuan rumah yang selamat. Jika anda seorang pengguna Petite Fushia berdaftar, kami akan menyimpan butir-butir kad kredit / debit anda pada sistem kami. Semua butiran ini akan disulitkan sepenuhnya dan hanya digunakan untuk memproses transaksi kad yang anda telah dimulakan. Proses ini adalah untuk membantu memastikan bahawa pengalaman membeli-belah anda adalah selamat, mudah dan selamat.

Tambahan pula, kita mengambil perhatian yang munasabah, setakat yang ia adalah dalam kuasa kita untuk berbuat demikian, untuk menyimpan butir-butir pesanan dan pembayaran yang selamat, tetapi jika tiada kecuaian di pihak kita, kita tidak boleh bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian yang anda boleh menurun jika pihak ketiga memperoleh akses yang tidak dibenarkan kepada mana-mana data yang anda berikan semasa mengakses atau pesanan dari laman web ini.

 

KOD PROMOSI

Kod promosi adalah tidak boleh dipindahmilik dan tidak ada alternatif wang tunai. Tambahan pula, mereka tidak boleh digunakan bersama-sama dengan apa-apa kod promosi lain atau tawaran, dan mesti ditebus oleh tarikh diterbitkan, jika disediakan. 

INSURANS DAN PENYAMPAIAN

Sila ambil perhatian bahawa kami berhasrat untuk menghantar semua pesanan dalam tempoh 24 jam. Anggaran masa penghantaran adalah untuk digunakan sebagai panduan sahaja dan bermula dari tarikh penghantaran. Petite Fushia tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kelewatan yang disebabkan oleh proses pelepasan kastam destinasi.

WARNA

Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat yang mungkin warna produk kami yang muncul di laman web Petite Fushia. Walau bagaimanapun, sebagai monitor komputer berbeza-beza, kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor anda dengan apa-apa warna akan benar-benar tepat.

MEMPUNYAI MASA PEMBELIAN HEBAT DENGAN PETITE FUSHIA